เกี่ยวกับเรา

image


บริษัท เซ็มกรีต อินเตอร์ จำกัด

บริษัท เซ็มกรีต อินเตอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ก่อสร้างที่มีคุณภาพระดับสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศโดยมีผลงานในโครงการระดับชาติขนาดใหญ่มาตลอด

บริษัทฯ ได้รับเทคโนโลยีโดยมีที่ปรึกษาจากหลายประเทศที่มีประสบการณ์ และเชี่วชาญในเคมีก่อสร้าง และได้ค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยมาตลอดมากกว่า 30 ปี โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีสินค้ามากกว่า 300 ชนิด ครอบคลุมครบวงจรในเคมีก่อสร้างทุกชนิด

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายฐานการผลิตในหลายประเทศ เช่น อินเดีย จีน มาเลเซีย และ เวียดนาม และได้มีการส่งออกไปทั่วโลก บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO 9001

Powered by MakeWebEasy.com