phocohanoi7

phocohanoi7

ผู้เยี่ยมชม

phocohanoi2@gmail.com

  Cây Mai Vàng Gây Sốt Miền Tây (79 อ่าน)

26 ม.ค. 2567 10:02

C&acirc;y Mai V&agrave;ng G&acirc;y Sốt Miền T&acirc;y<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />C&acirc;y mai vang o ben tre nguy&ecirc;n thuỷ, với gốc to đặc biệt giống như th&acirc;n người, đang khiến cộng đồng y&ecirc;u c&acirc;y cảnh ở Đồng Th&aacute;p nổi s&oacute;ng.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Được biết đến như "t&aacute;c phẩm nghệ thuật" của &ocirc;ng Trần Văn Sang, một cư d&acirc;n tại x&atilde; T&acirc;n Th&agrave;nh, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Th&aacute;p, c&acirc;y mai n&agrave;y được đặt gi&aacute; l&ecirc;n đến 4 tỷ đồng.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />C&acirc;y mai c&oacute; số đo v&ograve;ng phần gốc hơn 100cm, th&acirc;n cao hơn 5m v&agrave; t&aacute;n rộng hơn 8m. Đặc biệt, phần c&agrave;nh nh&aacute;nh ch&iacute;nh của c&acirc;y lớn hơn đ&ugrave;i người trưởng th&agrave;nh v&agrave; c&agrave;nh phụ cũng tương đương bắp tay của những thanh ni&ecirc;n khỏe mạnh.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />&Ocirc;ng Sang trồng c&acirc;y mai n&agrave;y từ khoảng năm 1975 v&agrave; kh&ocirc;ng t&aacute;c động đến c&acirc;y bằng bất kỳ phương tiện n&agrave;o, để c&acirc;y ph&aacute;t triển tự nhi&ecirc;n, chỉ xử l&yacute; khi bị s&acirc;u ăn l&aacute;.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Tất cả những đặc điểm n&agrave;y đ&atilde; tạo n&ecirc;n một c&acirc;y mai lớn v&agrave; đẹp kh&ocirc;ng ngờ, thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của nhiều người.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Mặc d&ugrave; đ&atilde; c&oacute; nhiều người quan t&acirc;m v&agrave; trả gi&aacute; h&agrave;ng tỷ đồng, &ocirc;ng Sang vẫn quyết định giữ lại c&acirc;y mai của m&igrave;nh. Hiện tại, c&acirc;y đang nở hoa rực rỡ, hứa hẹn trở th&agrave;nh điểm đẹp trong dịp Tết.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" /><br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Kh&ocirc;ng chỉ c&acirc;y mai của &ocirc;ng Sang, m&agrave; tại chợ hoa xu&acirc;n TP. Cao L&atilde;nh cũng c&oacute; một c&acirc;y mai khoảng 70 năm tuổi, với gi&aacute; 2,5 tỷ đồng.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Chủ nh&acirc;n, chị Phan Thị Nguy&ecirc;n, chia sẻ rằng c&acirc;y mai của m&igrave;nh cao khoảng 7m, t&aacute;n rộng 5m, v&agrave; c&oacute; m&ugrave;i hương thơm nh&egrave; nhẹ khi hoa nở. Điểm độc đ&aacute;o của c&acirc;y n&agrave;y l&agrave; d&aacute;ng thế ho&agrave;n to&agrave;n tự nhi&ecirc;n, kh&ocirc;ng hề được t&aacute;c động hay uốn nắn bởi con người.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Ngo&agrave;i ra, c&acirc;u lạc bộ mai TP. Sa Đ&eacute;c cũng l&agrave; nơi c&oacute; nhiều c&acirc;y mai đẹp mắt với gi&aacute; trị từ v&agrave;i trăm triệu đến h&agrave;ng tỷ đồng. Những c&acirc;y n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; niềm đam m&ecirc; của chủ nh&acirc;n m&agrave; c&ograve;n l&agrave; nguồn cảm hứng cho những người y&ecirc;u thủy sinh v&agrave; nghệ thuật c&acirc;y cảnh.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Ch&agrave;o đ&oacute;n Qu&yacute; kh&aacute;ch đến với Vườn Mai Ho&agrave;ng Long - điểm đến l&yacute; tưởng cho những người y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; tr&acirc;n trọng vẻ đẹp của hoa mai v&agrave;ng. Với sứ mệnh chuy&ecirc;n cung cấp sỉ v&agrave; lẻ c&aacute;c loại mai tết, ch&uacute;ng t&ocirc;i tự h&agrave;o l&agrave; điểm đến được nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&oacute;n nhận nồng nhiệt tr&ecirc;n khắp cả nước.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Chăm S&oacute;c Tận T&acirc;m - Chất Lượng Đỉnh Cao<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Tại Vườn Mai Ho&agrave;ng Long, ch&uacute;ng t&ocirc;i đặt chất lượng l&ecirc;n h&agrave;ng đầu với quy tr&igrave;nh chăm s&oacute;c tận t&acirc;m từ việc kiểm tra đất nước, nhiệt độ, &aacute;nh s&aacute;ng đến việc tạo h&igrave;nh v&agrave; cắt tỉa mai. Mỗi chiếc chậu bonsai mai vang ại đ&acirc;y đều l&agrave; t&aacute;c phẩm của b&agrave;n tay t&agrave;i năng của c&aacute;c nghệ nh&acirc;n c&oacute; kinh nghiệm l&acirc;u năm.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Đa Dạng Loại Mai - Độc Đ&aacute;o v&agrave; Phong Ph&uacute;<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Ch&uacute;ng t&ocirc;i tự h&agrave;o cung cấp sỉ lẻ c&aacute;c d&ograve;ng mai v&agrave;ng như quấn đế, sắp rể, sửa rể, gốc nhớt với h&igrave;nh thức v&agrave; kiểu d&aacute;ng đa dạng, phong ph&uacute;. Tận hưởng sự đẹp của thế mai v&agrave; d&aacute;ng mai tại Vườn Mai Ho&agrave;ng Long, bạn sẽ kh&aacute;m ph&aacute; nhiều &yacute; nghĩa tinh tế, từ hoa nở sai, nhiều c&aacute;nh đến m&agrave;u sắc hoa quyến rũ.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Gi&aacute; Cả Hợp L&yacute; - Uy T&iacute;n Kh&ocirc;ng T&igrave; Vết<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Với gi&aacute; th&agrave;nh rẻ, ph&ugrave; hợp với mọi đối tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng, từ mua bu&ocirc;n, mua lẻ đến mua biếu tặng, ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết kh&ocirc;ng n&acirc;ng gi&aacute; v&agrave; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi người sở hữu những bức tranh sống động từ mai v&agrave;ng.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Sự Đa Dạng v&agrave; Mới Lạ - Nguồn Cung Mai Lớn Nhất<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc trồng v&agrave; chăm s&oacute;c mai, ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nguồn cung cấp mai lớn, đẹp v&agrave; đa dạng nhất cho c&aacute;c nh&agrave; bu&ocirc;n v&agrave;o dịp tết. Tại đ&acirc;y, bạn c&oacute; thể t&igrave;m thấy những giống hoa mai độc đ&aacute;o như nhị ngọc to&agrave;n, si&ecirc;u b&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n, tam sắc ho&agrave;ng mai v&agrave; nhiều giống kh&aacute;c.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Hỗ Trợ Đặc Biệt - Vận Chuyển Linh Hoạt<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Với ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ vận chuyển v&agrave; thanh to&aacute;n linh hoạt nhất, ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết mang đến trải nghiệm mua sắm thuận lợi v&agrave; an t&acirc;m nhất cho qu&yacute; kh&aacute;ch.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Đến với vuon mai vang dep nhat viet nam Ho&agrave;ng Long, bạn sẽ t&igrave;m thấy những chiếc c&acirc;y mai v&agrave;ng c&oacute; hoa v&agrave; lộc non như &yacute; muốn. Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; địa chỉ đ&aacute;ng tin cậy để anh em lựa chọn mai b&aacute;n tết, v&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i tự h&agrave;o l&agrave; đối t&aacute;c trung th&agrave;nh của những người y&ecirc;u th&iacute;ch nghệ thuật c&acirc;y cảnh. H&atilde;y đ&oacute;n chờ một m&ugrave;a tết tr&agrave;n đầy sắc v&agrave;ng tại Vườn Mai Ho&agrave;ng Long!<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Li&ecirc;n Hệ:<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Điện thoại/Zalo: 0905 888 999 &ndash; 0799 888 999 &ndash; 0888777777<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Email: Vuonmaihoanglong@gmail.com<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Facebook: Vườn mai Ho&agrave;ng Long<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Địa chỉ: T&acirc;n Thiềng, Chợ L&aacute;ch, Bến Tre

171.225.184.224

phocohanoi7

phocohanoi7

ผู้เยี่ยมชม

phocohanoi2@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com