Cemproof rooflex เซ็มพรูฟ รูฟเฟล็กซ์ อคริลิค กันซึม สีกันซึม

1397 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เซ็มพรูฟ รูฟเฟล็กซ์ อคริลิค กันซึม

cemproof rooflex : อคริลิค กันซึม

Cemproof Rooflex เป็นวัสดุกันซึมประเภทอะครีลิคโพลิเมอร์ คุณภาพสูง ชนิดยืดหยุ่น ทําให ้โครง สรา้งมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและช่วยปกป้องพื้นผิวจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างดีด้วยคุณสมบัติเม็ดสีพิเศษ มีความทนทานต่อรังสียูวีและไม่เสื่อมสภาพเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นสภาพเขตร้อนชื้น
Cemproof Rooflex ใช้ทา
กันซึมได้ หลากหลายพื้นผิวและสามารถทาเคลือบเพื่อปกปิดรอยแตกร้าวได้ มีความยืดหยุ่นสูงถึง 1300% ซึ่งได้ผ่านการทดสอบความทนทาน ต่อสภาวะอากาศต่างๆ เช่น แสงแดด ฝน ลม หรอื น้ำค้าง จึงไม่เกิดิปัญหาเมื่อโครงสร้างมีการยืดหรือหดตัว นอกจากนี้ด้วยคุณสมบัตเิฉพาะของเนื้อครีมช่วยระบาย อากาศของพื้นผิวให้แห้งตัวได้ตามธรรมชาติ

คุณสมบัติ

   • อคริลิค โพลิเมอร์ คุณภาพสูงสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน
   • ยืดหยุ่นสูงถึง 1300% ปกปิดรอยแตกได้
   • ทนต่อรังสีUV และสภาวะอากาศต่างๆ และรับแรงเสียดสี
จากการสันจรได้ดี
   • ใช้งานง่ายเพียงแค่ใช้แปรงหรือลูกกลิ้งทา
   • สําหรับงานกันซึม บนพื้นผิวต่างๆ บรเิวณหลังคา ดาดฟ้า
ระเบียง รางระบายนํ้า ผนัง เป็นต้น

การใช้งาน

Cemproof Rooflex เหมาะสําหรับทากันซึมและรอยแตกร้าวบริเวณต่างๆ เช่น หลังคา ระเบียง ดาดฟ้า รางระบายน้ำ บนผิวต่างๆ 

การเตรียมพื้นผิว

  1. พื้นผิวโลหะ ใช้แปรงลวดขัดขจัดคราบเงา หรือบริเวณที่เป็นสนิมออกให้หมด
  2. พื้นผิวไม้ ต้องสะอาด พื้นผิวเรียบแข็งแรง แห้งสนิทและปราศจากคราบเงา
  3. พื้นผิวคอนกรีตใหม่ ควรมีอายุอย่างน้อย 28 วัน และพื้นผิวปูนฉาบใหม่ ควรมีอายุอย่างน้อย 7 วัน ก่อนท่างานควรขจัด คราบสิ่งสกปรกต่างๆออกไปทําความสะอาด และปล่อยทิ้งไว้แห้งก่อน
  4. พื้นผิวคอนกรีต หรือผิวปูนฉาบเก่า ให้ล้างท่าความสะอาดโดยไม่มีตะไคร่น้ํา รา แล้วปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 24 ชม.
  5. บริเวณรอยแตกร้าวขนาดเล็ก หรือขนาดเส้นผมไม่จําเป็นต้องซ่อมแซม ให้ทาชั้นแรกด้วยCemproofRooflex สามารถอุดรอยแตกร้าวได้ 6. พื้นผิวทาสีเดิม ให้ขุดลอกสีเดิมที่หลุดล่อนออกมาก่อนแล้ว

 

Powered by MakeWebEasy.com