หน่วยวัดที่ดินและการคำนวณพื้นที่

713 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หน่วยวัดที่ดินและการคำนวณพื้นที่

หน่วยวัดที่ดินและการคำนวณพื้นที่

Cemkrete มาแบ่งปันความรู้ วิธีการคำนวณสูตรวัดพื้นที่ แบบเข้าใจง่าย ใครๆก็คำนวณได้
หน่วยการวัดพื้นที่ดินของประเทศไทยมักจะใช้เป็นหน่วยเป็น  ไร่ งาน ตารางวา และ ตารางเมตร

_____________________________________________________________________________________________________

 

1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตารางวา = 1,600 ตารางเมตร

 

1 งาน = 100 ตารางวา = 400 ตารางเมตร

 

1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

 1 ไร่ = 4 งาน


 
 
1 งาน = 100 ตารางวา

 
 
 
1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________

 

สูตรการคำนวณที่ดิน 1 ไร่ เท่ากับกี่ตารางเมตร กี่ตารางวา และกี่งาน

วิธีการคิดคำนวณที่ดินแบบไทย
สำหรับปัจจุบัน เวลาเราคิดคำนวณที่ดินโดยส่วนใหญ่จะมีหน่วยที่ปรากฎอยู่ในเอกสารที่ดิน คือ ไร่ งาน และตารางวา

 
1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร

100 ตารางวา (400 ตารางเมตร) = 1 งาน

4 งาน (ตารางวา หรือ 1600 ตารางเมตร) = 1 ไร่


ดังนั้นหากเรารู้ขนาดพื้นที่ของ หน่วยใดหน่วยหนึ่ง เราก็สามารถแปลงให้เป็นอีกหน่วยได้ตามดังนี้
_______________________________________________________________________________________

การแปลงค่าจาก ตารางวา เป็น ตารางเมตร (ให้คูณด้วย 4)
เช่น 100 ตารางวา = 400 ตารางเมตร ซึ่งเท่ากับ 1 งาน
หรือ 500 ตารางวา = 2,000 ตารางเมตร
_______________________________________________________________________________________

การแปลงค่าจาก ตารางเมตร เป็น ไร่ (ให้หารด้วย 1600)
เช่น 2,000 ตารางเมตร = 1.25 ไร่ = 1 ไร่ 1 งาน (เอาเศษที่เหลือ คือ 0.25 คูณ 4 = 1 งาน)
หรือ 3,000 ตารางเมตร = 1.875 ไร่ = 1 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา (เอาเศษที่เหลือ คือ 0.875 คูณ 4 = 3.50)
สรุปคือ ถ้าหารแล้วเหลือเศษ ให้เอาเศษที่เหลือ คูณด้วย 4 ได้เท่าไหร่
ตัวเลขหน้าจุดทศนิยมจะเป็น หน่วย งาน หลังจุดทศนิยมจะเป็น หน่วย ตารางวา
_______________________________________________________________________________________

การแปลงค่าจาก ตารางเมตร เป็น ตารางวา (ให้หารด้วย 4)
เช่น 600 ตารางเมตร = 150 ตารางวา
หรือ 2000 ตารางเมตร = 500 ตารางวา
_______________________________________________________________________________________

การแปลงค่าจาก ตารางวา เป็น ไร่ (ให้หารด้วย 400)
เช่น 600 ตารางวา = 1.5 ไร่ = 1 ไร่ 2 งาน (เอาเศษที่เหลือ คือ 0.5 คูณ 4 = 2 งาน)
หรือ 950 ตารางวา = 2.375 ไร่ = 2 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา (เอาเศษที่เหลือคือ .375 คูณด้วย 4 = 1.50)
สรุปคือ ถ้าหารแล้วเหลือเศษ ให้เอาเศษที่เหลือ คูณด้วย 4 ได้เท่าไหร่
ตัวเลขหน้าจุดทศนิยมจะเป็น หน่วย งาน หลังจุดทศนิยมจะเป็น หน่วย ตารางวา
_______________________________________________________________________________________

การแปลงจากไร่ เป็น ตารางวา (ให้คูณด้วย 400)
เช่น 5 ไร่ = 2,000 ตารางวา
 _______________________________________________________________________________________
 การแปลงจากร่ เป็นตารางเมตร (ให้คูณด้วย 1,600)
เช่น 5 ไร่ = 8,000 ตารางเมตร
 _______________________________________________________________________________________
การแปลงจาก งาน เป็น ตารางเมตร  (ให้เอาหน่วย งาน คูณด้วย 100 และคูณด้วย 4 อีกครั้ง)
เช่น 4 งาน = 1600 ตารางเมตร ซึ่งเท่ากับ 1 ไร่
 
_______________________________________________________________________________________

 

 CEMKRETE

 

Powered by MakeWebEasy.com