Cemfloor MD

Attribute:

อีพ็อกซี่ปลอดตัวทำละลายสำหรับระบบพื้นอีพ็อกซี่เคลือบกลาง

Categories : Epoxy flooring

Share

 Cemfloor MD เป็นส่วนประกอบ 3 อย่าง ซึ่งเป็นสูตรผสมซีเมนต์อีพ็อกซี่

Powered by MakeWebEasy.com