an

an

ผู้เยี่ยมชม

annguyenhuynh58@gmail.com

  Sang tao trong viec tao ra giong mai kieng Tuan Ngoc (233 อ่าน)

8 ก.ย. 2566 15:48

Nguyễn Tr&iacute; Tuấn, một nghệ nh&acirc;n trồng mai từ B&igrave;nh Định đ&atilde; đặt nỗ lực v&agrave; t&agrave;i năng của m&igrave;nh v&agrave;o việc tạo ra giống mai kiểng mới và hoàn thi&ecirc;̣n <span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">cach chon chau trong mai vang</span> được đặt t&ecirc;n l&agrave; mai Tuấn Ngọc. Đ&acirc;y l&agrave; một giống mai đẹp v&agrave; khỏe mạnh, đ&aacute;nh gi&aacute; cao bởi nhiều người chơi mai.<br style="box-sizing: border-box; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: 'Open Sans', Tahoma; font-size: 16px;" /><br style="box-sizing: border-box; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: 'Open Sans', Tahoma; font-size: 16px;" />Chuyện đầu ti&ecirc;n về việc trồng mai<br style="box-sizing: border-box; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: 'Open Sans', Tahoma; font-size: 16px;" /><br style="box-sizing: border-box; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: 'Open Sans', Tahoma; font-size: 16px;" />Ban đầu, &ocirc;ng Tuấn l&agrave;m nghề t&agrave;i xế xe ủi cho một cơ quan nh&agrave; nước. Tuy nhi&ecirc;n, khi ch&iacute;nh s&aacute;ch đổi mới bắt đầu thực hiện, &ocirc;ng quyết định thay đổi nghề nghiệp v&agrave; tập trung v&agrave;o trồng mai kiểng. &Ocirc;ng đ&atilde; b&aacute;n bớt xe ủi của m&igrave;nh để tạo vốn để trồng mai.<br style="box-sizing: border-box; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: 'Open Sans', Tahoma; font-size: 16px;" /><br style="box-sizing: border-box; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: 'Open Sans', Tahoma; font-size: 16px;" />Bắt đầu với một cặp mai v&agrave; thử nghiệm<br style="box-sizing: border-box; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: 'Open Sans', Tahoma; font-size: 16px;" /><br style="box-sizing: border-box; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: 'Open Sans', Tahoma; font-size: 16px;" />&Ocirc;ng Tuấn đ&atilde; mua một cặp c&acirc;y mai với một triệu đồng v&agrave; bắt đầu thử nghiệm tay nghề cắt tỉa, uốn c&agrave;nh. Sau hai năm, c&acirc;y mai của &ocirc;ng đ&atilde; trở n&ecirc;n rất đẹp v&agrave; nhiều người muốn mua ch&uacute;ng. &Ocirc;ng đ&atilde; thấy tiềm năng trong việc trồng mai v&agrave; đ&atilde; b&aacute;n bớt xe ủi của m&igrave;nh để đầu tư v&agrave;o nghề trồng mai.<br style="box-sizing: border-box; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: 'Open Sans', Tahoma; font-size: 16px;" /><br style="box-sizing: border-box; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: 'Open Sans', Tahoma; font-size: 16px;" />dinh gia mai vang v&agrave; ph&aacute;t triển giống mai Tuấn Ngọc<br style="box-sizing: border-box; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: 'Open Sans', Tahoma; font-size: 16px;" /><br style="box-sizing: border-box; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: 'Open Sans', Tahoma; font-size: 16px;" />&Ocirc;ng Tuấn bắt đầu lai tạo giống mai bằng c&aacute;ch thử phấn hoa từ một c&acirc;y mai c&uacute;c v&agrave; một c&acirc;y mai giảo. Sau đ&oacute;, &ocirc;ng t&aacute;ch c&acirc;y mai lai ra khỏi c&aacute;c c&acirc;y kh&aacute;c v&agrave; thu được 5.000 hạt giống. &Ocirc;ng Tuấn chăm s&oacute;c v&agrave; ph&aacute;t triển giống n&agrave;y đặc biệt v&agrave; loại bỏ tất cả c&aacute;c giống mai kh&aacute;c trong vườn của m&igrave;nh, tập trung v&agrave;o giống mai Tuấn Ngọc.<br style="box-sizing: border-box; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: 'Open Sans', Tahoma; font-size: 16px;" /><br style="box-sizing: border-box; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: 'Open Sans', Tahoma; font-size: 16px;" /><br style="box-sizing: border-box; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: 'Open Sans', Tahoma; font-size: 16px;" /><br style="box-sizing: border-box; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: 'Open Sans', Tahoma; font-size: 16px;" />Ưu điểm của giống mai Tuấn Ngọc<br style="box-sizing: border-box; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: 'Open Sans', Tahoma; font-size: 16px;" /><br style="box-sizing: border-box; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: 'Open Sans', Tahoma; font-size: 16px;" />Giống mai Tuấn Ngọc được đ&aacute;nh gi&aacute; cao bởi nhiều người trồng mai. C&acirc;y mai n&agrave;y đẹp, ra hoa nhiều, kh&aacute;ng bệnh tốt, v&agrave; c&oacute; khả năng th&iacute;ch ứng với biến đổi thời tiết. Điều n&agrave;y đ&atilde; l&agrave;m cho giống mai Tuấn Ngọc trở th&agrave;nh một sự lựa chọn phổ biến cho người chơi mai v&agrave; những người muốn trồng mai kiểng.<br style="box-sizing: border-box; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: 'Open Sans', Tahoma; font-size: 16px;" /><br style="box-sizing: border-box; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: 'Open Sans', Tahoma; font-size: 16px;" />XEM TH&Ecirc;M: nơi <span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">cung cap mai vang tet gia re</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: 'Open Sans', Tahoma; font-size: 16px;"> </span>tại thương hi&ecirc;̣u mai Tu&acirc;́n Ngọc<br style="box-sizing: border-box; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: 'Open Sans', Tahoma; font-size: 16px;" /><br style="box-sizing: border-box; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: 'Open Sans', Tahoma; font-size: 16px;" />Mai bonsai v&agrave; thương hiệu<br style="box-sizing: border-box; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: 'Open Sans', Tahoma; font-size: 16px;" /><br style="box-sizing: border-box; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: 'Open Sans', Tahoma; font-size: 16px;" />Sau một thời gian trồng mai thương phẩm, &ocirc;ng Tuấn đ&atilde; quyết định tập trung v&agrave;o trồng mai bonsai để giảm quy m&ocirc; v&agrave; tạo ra sản phẩm độc đ&aacute;o. &Ocirc;ng đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng trong việc sản xuất mai bonsai v&agrave; đ&atilde; trở th&agrave;nh người ti&ecirc;n phong trong lĩnh vực n&agrave;y ở An Nhơn. C&aacute;c c&acirc;y mai bonsai của &ocirc;ng Tuấn đ&atilde; thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của thị trường v&agrave; giới trồng mai. Điều n&agrave;y đ&atilde; tạo ra thu nhập ổn định cho gia đ&igrave;nh &ocirc;ng v&agrave; đ&atilde; gi&uacute;p th&uacute;c đẩy ng&agrave;nh trồng mai kiểng tại địa phương.

171.225.184.71

an

an

ผู้เยี่ยมชม

annguyenhuynh58@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com